Bilety

Bilety już w sprzedaży
studio-front450

STUDIO teatrgaleria

plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

Dostępne bilety

Gdzie kupić/Where to buy
Po BILETY na 22. C/U (2023)  wejdź tu: 👉kicket.pl  lub tu: 👉STUDIOteatrgaleria
Wolisz stacjonarnie? Zapraszamy do kasy STUDIO teatrgaleria: PKiN, Pl. Defilad 1, Warszawa.
🇬🇧
For TICKETS to the 22. C/U (2023) go here: 👉kicket.pl or here:👉STUDIOteatrgaleria
You prefer to buy offline? Go to the Box Office at STUDIO teatrgaleria: PKiN, Pl. Defilad 1, Warsaw.
Ceny/Prices
Przedsprzedaż! Tańsze bilety do 31 sierpnia 2023 r.
BISONTE i GRACES (Duża Scena) – 80/60 zł (później: 100/80 zł)
POZOSTAŁE SPEKTAKLE (Mała Scena) – 40/30 zł (później: 50/40 zł)
BILETY GRUPOWE (10 osób i więcej, dostępne tylko do 31.08.2023) – Duża Scena: 50 zł, Mała Scena: 25 zł
BILETY PROFESJONALNE dla osób ze środowiska tańca (ograniczona liczba) – szczegóły 👉TUTAJ
🇬🇧
Pre-sale! Reduced prices until August 31, 2023.
BISONTE and GRACES (Big Stage) – PLN 80/60 zl (later: PLN 100/80 zl)
OTHER SPECTACLES (Small Stage) – 40/30 zl (later: 50/40 zl)
GROUP TICKETS (10 persons and more, available only till 31.08.2023) – Big Stage: 50 zł, Small Stage: 25 zł
PROFESSIONAL TICKETS for professional dancers/choreographers/curators (limited number) – details 👉HERE

Uwaga/Attention
Każdy uczestnik, biorący udział w Festiwalu Ciało/Umysł (C/U) organizowanym przez Fundację Ciało/Umysł w Warszawie / wyraża zgodę na rozpowszechnianie, w celach promocji i archiwizacji C/U, swojego wizerunku w filmach i zdjęciach zrealizowanych podczas wydarzeń, w których dobrowolnie uczestniczył zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr 90,poz. 631,z późniejszymi zmianami) W przypadku braku takiej zgody prosimy uczestnika o kontakt z Biurem Obsługi Widza C/U przed rozpoczęciem wydarzenia, w którym dobrowolnie uczestniczy.
🇬🇧
Each participant taking part in the Ciało/Umysł (C/U) Festival organised by the Ciało/Umysł Foundation in Warsaw / consents to the distribution, for the purposes of promotion and archiving of C/U, of his/her image in films and photographs made during the events in which he/she voluntarily participated in accordance with Art. 81 of the Act of 1994 on Copyright and Related Rights (consolidated text Dz.U. z 2006r. No. 90,item 631,as amended) In the absence of such consent, the participant is requested to contact the C/U Audience Service Office before the start of the event in which he/she is voluntarily participating.

 

06.10
piątek
18 : 00

Bestseller

Premiera / 50 min / STUDIO teatrgaleria
06.10
piątek
20 : 00

Bisonte

Premiera polska / 60 min / STUDIO teatrgaleria
07.10
sobota
18 : 00

Misspiece

Spektakl / 40 min / STUDIO teatrgaleria
07.10
sobota
18 : 00

Tens

Spektakl / 30 min / STUDIO teatrgaleria
07.10
sobota
20 : 30

Bisonte

Premiera polska / 60 min / STUDIO teatrgaleria
08.10
niedziela
17 : 00

Pan Zaraz

Spektakl / 45 min / STUDIO teatrgaleria
08.10
niedziela
19 : 00

Graces

Premiera polska / 60 min / STUDIO teatrgaleria
studio-front450

STUDIO teatrgaleria

plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

Dostępne bilety

Gdzie kupić/Where to buy
Po BILETY na 22. C/U (2023)  wejdź tu: 👉kicket.pl  lub tu: 👉STUDIOteatrgaleria
Wolisz stacjonarnie? Zapraszamy do kasy STUDIO teatrgaleria: PKiN, Pl. Defilad 1, Warszawa.
🇬🇧
For TICKETS to the 22. C/U (2023) go here: 👉kicket.pl or here:👉STUDIOteatrgaleria
You prefer to buy offline? Go to the Box Office at STUDIO teatrgaleria: PKiN, Pl. Defilad 1, Warsaw.
Ceny/Prices
Przedsprzedaż! Tańsze bilety do 31 sierpnia 2023 r.
BISONTE i GRACES (Duża Scena) – 80/60 zł (później: 100/80 zł)
POZOSTAŁE SPEKTAKLE (Mała Scena) – 40/30 zł (później: 50/40 zł)
BILETY GRUPOWE (10 osób i więcej, dostępne tylko do 31.08.2023) – Duża Scena: 50 zł, Mała Scena: 25 zł
BILETY PROFESJONALNE dla osób ze środowiska tańca (ograniczona liczba) – szczegóły 👉TUTAJ
🇬🇧
Pre-sale! Reduced prices until August 31, 2023.
BISONTE and GRACES (Big Stage) – PLN 80/60 zl (later: PLN 100/80 zl)
OTHER SPECTACLES (Small Stage) – 40/30 zl (later: 50/40 zl)
GROUP TICKETS (10 persons and more, available only till 31.08.2023) – Big Stage: 50 zł, Small Stage: 25 zł
PROFESSIONAL TICKETS for professional dancers/choreographers/curators (limited number) – details 👉HERE

Uwaga/Attention
Każdy uczestnik, biorący udział w Festiwalu Ciało/Umysł (C/U) organizowanym przez Fundację Ciało/Umysł w Warszawie / wyraża zgodę na rozpowszechnianie, w celach promocji i archiwizacji C/U, swojego wizerunku w filmach i zdjęciach zrealizowanych podczas wydarzeń, w których dobrowolnie uczestniczył zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr 90,poz. 631,z późniejszymi zmianami) W przypadku braku takiej zgody prosimy uczestnika o kontakt z Biurem Obsługi Widza C/U przed rozpoczęciem wydarzenia, w którym dobrowolnie uczestniczy.
🇬🇧
Each participant taking part in the Ciało/Umysł (C/U) Festival organised by the Ciało/Umysł Foundation in Warsaw / consents to the distribution, for the purposes of promotion and archiving of C/U, of his/her image in films and photographs made during the events in which he/she voluntarily participated in accordance with Art. 81 of the Act of 1994 on Copyright and Related Rights (consolidated text Dz.U. z 2006r. No. 90,item 631,as amended) In the absence of such consent, the participant is requested to contact the C/U Audience Service Office before the start of the event in which he/she is voluntarily participating.

 

06.10
piątek
18 : 00

Bestseller

Premiera / 50 min / STUDIO teatrgaleria
06.10
piątek
20 : 00

Bisonte

Premiera polska / 60 min / STUDIO teatrgaleria
07.10
sobota
18 : 00

Misspiece

Spektakl / 40 min / STUDIO teatrgaleria
07.10
sobota
18 : 00

Tens

Spektakl / 30 min / STUDIO teatrgaleria
07.10
sobota
20 : 30

Bisonte

Premiera polska / 60 min / STUDIO teatrgaleria
08.10
niedziela
17 : 00

Pan Zaraz

Spektakl / 45 min / STUDIO teatrgaleria
08.10
niedziela
19 : 00

Graces

Premiera polska / 60 min / STUDIO teatrgaleria