Zrównoważony rozwój

Jak realizujemy cele ZR w ramach Festiwalu Ciało/Umysł:

 

Nie tylko taniec!

Ochrona, promowanie i zachowanie różnorodności kulturowej należą do podstawowych wymogów zrównoważonego rozwoju dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń, gdyż przyczyniają się do rozwoju społecznego i kulturowego dobrostanu indywidualnego i zbiorowego, a także do podtrzymywania kreatywności i żywotności kultur i instytucji (artykuł 13 Konwencji UNESCO)

Zrównoważony rozwój (ZR) a kultura. Na przestrzeni wieków to właśnie społeczeństwa, które dbały i inwestowały w kulturę rozwijały się szybciej pod względem ekonomicznym, tworząc trwalsze, silniejsze i bardziej świadome swojej tożsamości społeczeństwa. Dzięki kulturze jest też możliwa szersza komunikacja społeczna. Kultura porusza tematy i problemy ważne społecznie, wielokrotnie zapowiadała rewolucję i potrafiła redefiniować wartości otaczającego nas świata.

Strategia ZR Ciało/Umysł. Dlaczego teraz? Wyjątkowe okoliczności jakie towarzyszą tegorocznej edycji Festiwalu skłoniły twórców do zdefiniowania i zamknięcia w spójną strategię ZR wszystkich działań i programów jakie mu towarzyszą. Nazwa strategii Nie tylko taniec! to cała koncepcja filozoficzna i organizacyjna festiwalu, której wspólnym mianownikiem jest zrównoważony rozwój. Działania Fundacji C/U skupione są na czterech zagadnieniach: kulturze, artyście, widzu i ciele. Wokół tych zagadnień zbudowana została również strategia opierająca się na trzech filarach: odpowiedzialności, dostępności i uważności na co dzień.

Odpowiedzialny C/U. Festiwal porusza najistotniejsze tematy społeczne, kluczowe dla współczesnego człowieka (godność człowieka, dehumanizacja ciała, emigracja, niepełnosprawność). Proponuje publiczności program, który w sposób odważny, otwarty i bezkompromisowy skłania do myślenia i dyskusji, przez co wraca do jednej z najważniejszych ról jakie powinna pełnić kultura, czyli budowania świadomości społecznej.

Dostępny C/U.  Rozumiany zarówno przez wymiar fizycznej dostępności do wydarzeń festiwalowych jak i dostępności na poziomie meta. Celem Fundacji C/U jest szerzenie wiedzy i zrozumienia dla współczesnego tańca oraz stałe poszerzanie grona odbiorców festiwalu poprzez działania edukacyjne. Dostępność definiowana na poziomie artystycznym to dawanie możliwości uczestniczenia w nim nie tylko uznanych artystów, ale także artystów młodego pokolenia, amatorów oraz wolontariuszy.

Uważny C/U. To codzienne zarządzanie, także finansami, oraz budowanie partnerstw w zrównoważony sposób. Stwarzanie warunków do pracy artystom z różnych środowisk, odkrywanie nowych talentów, dbanie o relacje. To również poszanowanie środowiska poprzez redukcję zużycia plastiku, papieru, rozważne korzystanie z transportu.

Taka postawa w budowaniu Festiwalu daje nowe możliwości rozwoju na przyszłość zarówno w podejściu do funkcjonowania Festiwalu jak i poszerzania widowni o nowych widzów, dla których wartości ZR są istotne. Celem na przyszłość jest też to, aby z doświadczeń Fundacji mogły korzystać inne instytucje kultury oraz artyści i widzowie.

 

Marta Kukowska
Ekspert Społecznej Odpowiedzialność Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju

 

Polecamy