„Skandal, Sztuka, Szkoła” Hanna Raszewska-Kursa

wrz 04, 2020 · 12 min read
Hanna Raszewska-Kursa
 
SKANDAL, SZTUKA, SZKOŁA.
ISADORA DUNCAN W POLSKIM PIŚMIENNICTWIE TANECZNYM.
WYBÓR BIBLIOGRAFICZNY Z PEWNOŚCIĄ NIEPEŁNY
Przed I wojną światową Isadora Duncan była na ustach wszystkich, a na ziemiach polskich fascynację artystką wzmagały jej tutejsze występy. Interesowała się nią – tj. zachwycała lub oburzała – prasa popularna i specjalistyczna: od „Kuriera Warszawskiego” czy „Tygodnika Ilustrowanego”, przez „Gońca Porannego” czy „Przegląd Wieczorny”, po „Sport” czy „Scenę i Sztukę”. Sporo miejsca poświęcały jej także tytuły satyryczne, w tym „Mucha”, w której obawiano się, że z nadmiaru lektur o Duncan można popaść w chorobę o nazwie dementia duncaniana (b.a., Z harców literackich, „Mucha” 1904, nr 44, s. 3).
Wydarzeniem, które wywołało lawinę dziennikarską, były występy Isadory Duncan na estradzie Filharmonii warszawskiej. Ton wypowiedzi prasowych, ich krańcowość – od ślepego uwielbienia aż po bezwzględne potępienie – oraz niespotykana liczba dyskutantów są najlepszym świadectwem czujności i wrażliwości warszawskiej prasy na to, co nowe. W następnych latach również bacznie obserwowano nowe zjawiska w sztuce tanecznej (J. Pudełek, Warszawski balet w latach 1867-1915, s. 134).
Dwudziestolecie międzywojenne sprzyjało już bardziej przekrojowym, pisanym z dystansu, podsumowaniom artystycznej rewolucji przełomu wieków. Duncan poświęcano sporo uwagi jako jednej z istotnych nowatorek sceny tańca i zadawano pytania o potencjał kontynuacji jej działań.
 • J. Ostrowski-Naumoff, Dualizm form ruchowych w tańcu widowiskowym, „Wiedza i Życie” 1938, nr 5-6.
 • J. Ostrowski-Naumoff, Powstanie tańca wyzwolonego, „Wiedza i Życie” 1938, nr 10.
 • J. Ostrowski-Naumoff, Zagadnienia estetyczne tańca widowiskowego, „Życie Sztuki” 1938, R. 3.
 • S. Głowacki, Loïe Fuller, Izadora Duncan, Emil Jaques-Dalcroze, w: Zarys historii tańca widowiskowego, bm. 1958, przedruk tekstów ze „Sceny Polskiej” z lat 1937-38.
Drugim istotnym kontekstem, w jakim pisano wówczas o tańcu wyzwolonym, była tematyka edukacyjna, tj. obecność duncanizmu w polskim szkolnictwie tanecznym. Taniec wyzwolony wywodził się od doktryny artystycznej sławnej Isadory Duncan, a uprawiany był przede wszystkim w prywatnych szkołach tańca scenicznego. Ponieważ kierunek ten uważany był przez znaczną część krytyki fachowej za o wiele bardziej nowoczesny od tańca klasycznego i mający przed sobą dużą przyszłość artystyczno-widowiskową, więc jego wprowadzenia do programu szkoły baletowej domagano się często już od początku lat dwudziestych (B. Mamontowicz-Łojek, Polskie szkolnictwo baletowe w okresie międzywojennym, s. 84). Taniec wyzwolony funkcjonował w programie warszawskiej szkoły baletowej ze zmienną intensywnością, o czym pisali m.in. Franciszek Siedlecki w „Kurierze Warszawskim” w latach 20. czy Henryk Liński w „Kurierze Polskim” w latach 30.
Także po II wojnie światowej duncanizm mógł być rozważany w kontekście edukacyjnym, zwłaszcza w obliczu reformy szkolnictwa tanecznego prowadzonej od połowy lat 40. do lat 50., rezygnującej z wielu międzywojennych innowacji. Pandemia uniemożliwiła mi sięgnięcie do drukowanych spisów bibliograficznych z lat 1945-1966 – i nie mogę się doczekać, aż będę mogła uzupełnić tę lukę. Tymczasem katalogi internetowe, obejmujące późniejszej dekady, wykazują zainteresowanie Duncan jako artystką i osobowością sceniczną, a także jako kobietą wielkich emocji lgnącą do fascynujących, ale niestety toksycznych mężczyzn (relacje z kobietami wymazywała z polskiej literatury cenzura obyczajowa). Jej życie osobiste stało się osią konstrukcyjną kilku książek.
 •  „Twoja Isadora”: historia miłości Isadory Duncan i Gordona Craiga zawarta w ich listach i dziennikach, opr. F. Steegmuller, przeł. A. Kreczmar, Warszawa 1985. Ta pozycja doczekała się recenzji w m.in. „Tygodniku Kulturalnym” (A. Asert, 1986, nr 27), „Tygodniku Polskim” (I. Heppen, 1986, nr 5), „Życiu Warszawy” (B. Sowińska, 1986, nr 32).
 • A. Marienhof, Romans z przyjaciółmi, I. Szneider, Spotkania z Jesieninem, przeł. A. Galis, Warszawa 1968.
 • C. Stern, Poeta i tancerka. Isadora Duncan i Siergiej Jesienin, przeł. U. Szymanderska, Warszawa 2006.
Życie Duncan i rosyjskiego poety doczekało się również realizacji baletowej. Stało się podstawą spektaklu z 2001 r., pt. Tylko raz w życiu, z librettem Włodzimierza Kaczkowskiego, w choreografii Elwiry Piorun i Karola Urbańskiego, oprócz których w obsadzie znajdowali się Katarzyna Lewandowska i Sławomir Woźniak. Balet pokazano w Teatrze Wielkim w Warszawie prawie trzydzieści razy. Za granicą skandalicznym życiorysem i romansami artystki interesował się również film.
W szerszym wymiarze, nie tylko miłosnych uniesień i życiowych tragedii, ale przede wszystkim w kontekście dokonań artystycznych i bogatego życia wewnętrznego, ukazują Duncan dwie kluczowe pozycje książkowe: wielokrotnie wznawiane wspomnienia samej artystki oraz wielowymiarowa, znakomicie udokumentowana biografia. Ta druga jest bardzo cennym źródłem, ale autobiografię należy czytać ostrożnie. Duncan pisała ją w bardzo niesprzyjających namysłowi okolicznościach, a tekst oryginalny uległ wielu nieautoryzowanym przeróbkom osób trzecich.
 • Specyficzną pozycją wydawniczą jest książeczka S. Marskiego, Izadora Duncan. Genjusz tańca i miłości, Warszawa 1934, będąca streszczeniem – niewydanych wówczas jeszcze po polsku! – wspomnień artystki. Pełne przekłady ukazały się następnie na podstawie różnych źródeł.
 • I. Duncan, Pamiętniki, przeł. W. Kalinowska, Warszawa 1937 – jak podaje wydawnictwo, tłumaczenie to powstało bezpośrednio na podstawie rękopisu autorki.
 • I. Duncan, Moje życie, przeł. K. Bunsch, Kraków 1959. Ten przekład powstał na podstawie dwóch źródeł: angielskiego, ponoć zgodnego z rękopisem, oraz niemieckiego, będącego nie tyle tłumaczeniem, co opracowaniem przez C. Zella wyjściowego tekstu, ze znaczną modyfikacją formy i treści. To wydanie było wielokrotnie wznawiane (1969, 1974, 1982, 1983, 1986); powstał także audiobook: czyta E. Krasnodębska, Polski Związek Niewidomych 1985. (Recenzja: Jerzy Wittllin, „Nowe Książki” 1970, nr 11.)
 • P. Kurth, Isadora Duncan, przeł. J. Kabat, Warszawa 2003.
Są jeszcze dwa teksty samej Duncan, niestety bardzo krótkie.
 • Taniec przyszłości. Odczyt Isadory Duncan, przeł. Z. Sokołowska, przedm. S. Schneider, Warszawa 1905
 • I. Duncan, Taniec, w: Księga pamiątkowa I-go Międzynarodowego Konkursu Tańca Artystycznego zorganizowanego przez czasopismo „Muzyka”, Warszawa 1933.
W drugiej połowie XX w. działalność artystyczna Duncan była eksplorowana w polskojęzycznym piśmiennictwie w mniejszym stopniu niż wątki osobiste, ale w XXI w. wyraźnie nasila się zainteresowanie jej sztuką, dziełami i koncepcjami. Ukazuje się coraz więcej artykułów popularyzatorskich i badawczych, w których Duncan nie zawsze jest pierwszoplanową bohaterką, ale zajmuje poczesne miejsce jako (różnie oceniana) przedstawicielka i współtwórczyni (różnie ocenianej) tanecznej rewolucji.
 • J. Berski, Taniec klasyczny i wyzwolony, „Ruch Muzyczny” 1969, nr 22.
 • R. Taborski, Gościnne występy w Polsce Isadory Duncan i Sady Yacco, „Przegląd Humanistyczny” 1973, nr 6.
 • I. Turska, Izadora Duncan w Warszawie, „Taniec” 1979, nr 1.
 • M. Prussak, Rozwiązywanie szarady: na marginesie książki Steegmullera „Twoja Izadora”, „Pamiętnik Teatralny” 1986, z. 4.
 • A. Iwańska, Taniec Dionizosa. Próba opisu wpływu nietzscheańskiej koncepcji sztuki na twórczość choreograficzną Isadory Duncan, Wacława Niżyńskiego i Mary Wigman, w: Dionizos i dionizyjskość: Mit, sztuka, filozofia, nauka, red. T. Drewniak, A. Dittmnn, Nysa-Görlitz 2009.
 • K. Bilska, Wpływ twórczości prekursorek modern dance na przemiany w sztuce tańca XX wieku, „Studia Choreologica” 2010, t. XI.
 • A. Gralińska-Toborek, Starożytność jako droga ku nowoczesności. Duncan, Dalcroze, Niżyński u greckiego źródła, „Kultura Współczesna” 2011, nr 3.
 • M. Grzywacz, Tancerka rewolucyjna. Historia kobiety niezwykłej, „Ale Historia. Tygodnik Historyczny” 2013, nr 26; tekst dostępny też: wyborcza.pl 28.06.2013, https://wyborcza.pl/alehistoria/1,121681,14187880,Tancerka_rewolucyjna.html.
 • J. Marczyński, Isadora Duncan zdejmuje pończochy, w: tenże, Dziesięć tańczących kobiet, Warszawa 2016. (Recenzja: K. Gardzina-Kubała, Tańczą panowie, tańczą panie… – o książkach Jacka Marczyńskiego, taniecPOLSKA.pl 2.11.2016, https://www.taniecpolska.pl/krytyka/391.)
 • J. Hoczyk, Kobiecość ucieleśniona. O reprezentacji kobiecego ciała w tańcu modern, w: Poruszone ciała. Choreografie nowoczesności, red. K. Słoboda, Łódź 2017.
 • M. Franko, Taniec a polityczność. Stany wyjątkowe, w: Choreografia. Polityczność, red. M. Keil, Poznań-Lublin-Warszawa 2018.
 • R. Bumbulyte, The American Modern Dance Pioneers in fin de siècle Europe, „Taniec” 2018, nr 2.
 • H. Raszewska-Kursa, Spełnione marzenie Isadory Duncan, w: Przedmioty w tradycyjnym tańcu greckim. Rozpoznania, ustalenia, konteksty, red. P. Kordos, taż, Warszawa 2019.
 • E. Kretkowska, „Nader ostrożnie…”, „Taniec” 2019, nr 1.
 • K. Wolińska, F. Sandström, Pracujące ciało przyszłości, przeł. J. Błachnio, w: Choreografia. Autonomie, red. M. Keil, Poznań-Lublin-Warszawa 2019. Warto zaznaczyć, że Kasia Wolińska jest też autorką i wykonawczynią spektaklu Dance, Pilgrim, Dance z 2017 r., powstałego w Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk, przyglądającego się Duncanowskim związkom rewolucji tanecznej i politycznej.
Jest i książka, skupiona przede wszystkim na artystycznych koncepcjach i realizacjach.
 • B. Waligórska-Olejniczak, Sceniczny gest w sztuce A. P. Czechowa Mewa i taniec wyzwolony jako estetyczny kontekst Wielkiej Reformy Teatralnej, Poznań 2009. (Recenzja: I. Malej, „Slavia Orientalis” 2010, R. 59, nr 2.)
Rzecz jasna to nie wszystko. Duncan ma swoje (w różnym stopniu eksponowane i doceniane) miejsce w wielu książkach i artykułach ukazujących przekrojowo różne okresy historii tańca.
 • I. Turska Krótki zarys historii tańca i baletu, Kraków 1961.
 • J. Pudełek, Z historii baletu, Warszawa 1969.
 • T. Wysocka, Dzieje baletu, Warszawa 1970.
 • J. Berski, Nowy styl – „modern dance”, w: tenże, Kolokwia baletowe, Bydgoszcz 1988; tekst na podstawie artykułów z lat 1970-78.
 • B. Mamontowicz-Łojek, Polskie szkolnictwo baletowe w okresie międzywojennym, Warszawa 1978
 • J. Pudełek, Warszawski balet w latach 1867-1915, Kraków 1981.
 • M. Wójcicka, Próba opisu i analizy przemian awangardowych w tańcu europejskim i amerykańskim na przestrzeni XX wieku. Rozważania wstępne, „Studia Estetyczne” 1986, t. XXII.
 • R. Arndt, W stronę nowego tańca, „Na Przykład. Miesięcznik Kulturalny” 1998, nr 9.
 • W. Klimczyk, Wizjonerzy ciała, Kraków 2010.
 • K. Bilska, Terpsychory w trampkach. Twórczość przedstawicielek post-modern dance, „Studia Choreologica” 2013, t. XIV.
 • S. Banes, Terpsychora w tenisówkach. Taniec post-modern, przeł. A. Grabowski, J. Majewska, Kraków 2013.
 • A. Iwańska, Polski taniec modern 1918-1939 (na tle reformatorskich prądów w europejskiej sztuce tanecznej), „Kultura Enter” 2014/06, nr 60, http://kulturaenter.pl/article/polski-taniec-modern-1918-39-na-tle-reformatorskich-pradow-w-europejskiej-sztuce-tanecznej/.
 • S. Manning, Naród i świat w tańcu modern, w: Poruszone ciała. Choreografie nowoczesności, red. K. Słoboda, Łódź 2017.
 • H. Raszewska, Modernizmy taneczne w Warszawie dwudziestolecia międzywojennego, w: Poruszone ciała. Choreografie nowoczesności, red. K. Słoboda, Łódź 2017.
Duncanowskie ślady są obecne też w różnego rodzaju wspomnieniach i narracjach biograficznych o artystach i artystkach, czy to autorstwa ich samych, czy opowiadanych piórem innych.
 • T. Wysocka, Wspomnienia, Warszawa 1962.
 • M. Rambert, Żywe srebro. Życiorys własny, Warszawa 1978.
 • F. Parnell, Moje życie w sztuce tańca. Pamiętniki 1898-1947, Łódź 2003.
 • A. Królica, Chcę być na sali i pracować. Rozmowa z Iwoną Olszowską, NowyTaniec.pl 14.04.2011, przedruk: taniecPOLSKA.pl https://www.taniecpolska.pl/przedruk/59.
 • I. Olszowska, Jacek Tomasik i Teatr Tańca „Kontrast”, w: Taniec współczesny w XX połowie XX wieku, red. A. Banach, J. Grzybowski, S. Nieśpiałowska-Owczarek, Łódź 2017.
 • H. Raszewska-Kursa, Interart. Rozmowa z Kayą Kołodziejczyk, teatralny.pl 8.02.2017, http://teatralny.pl/rozmowy/interart,1858.html.
 • A. Królica, Nie wszystkie wcielenia Iwony Olszowskiej, teatralny.pl 15.05.2019, http://teatralny.pl/ludzie/nie-wszystkie-wcielenia-iwony-olszowskiej,2746.html.
Artykuły naukowe, krytyka, publicystyka, książki – to wciąż nie wszystko. Są jeszcze przedruki fragmentów książek, prace licencjackie i magisterskie, marginesy i przypisy tekstów na tematy niekiedy, zdawałoby się, niekoniecznie duncanowskie, a nawet fikcyjny wywiad z nieżyjącą artystką.
 • J. Dos Passos, Sztuka i Isadora [fragment książki USA], przeł. K. Zarzecki, „Kultura” 1975, nr 34.
 • N. Krandijewskaja, Isadora i Jesienin w Berlinie. Fragment książki „Wospominanija o Siergieje Jesieninie”, przeł. A. Sarachanow, „Przekrój” 1976, nr 1636.
 • J. Łojek, Nagość ciała w obyczajowości i kulturze Europy, „Teksty” 1977, nr 3. Z twierdzeniami autora na temat twórczości Duncan polemizowała M. Piwińska w liście do redakcji, „Teksty” 1977, nr 5/6.
 • M. Przybysz, Żołądkowa z Isadorą Duncan, „Zadra” 2011, nr 3-4.
 • W. Mikos, U źródeł rytmiki i tańca modern. Dzieło Emila Jaques-Dalcroze’a i sztuka Isadory Duncan – paralele i rozbieżności, praca mgr pod kier. M. Stępień, UMFC, Warszawa 2011.
 • P. Bielajewa, Fenomen „tańca wyzwolonego” Izadory Duncan oraz recepcja jej dorobku artystycznego w Rosji, praca lic. pod kier. M. Stępień, UMFC, Warszawa 2015.
 • J. Brych, Wewnętrzny krajobraz serca – z Denise Vale rozmawia Joanna Brych, taniecPOLSKA.pl 14.10.2016, https://www.taniecpolska.pl/krytyka/385.
 • H. Raszewska, Fantazja, historia, feministyczna transpozycja? – recenzja filmu „Tancerka” Stéphanie di Giusto, taniecPOLSKA.pl 18.01.2017, https://www.taniecpolska.pl/krytyka/416.
Pewną liczbę tekstów poświęcono także polskim artystkom – wybitnym uczennicom Duncan.
Stefanii Dąbrowskiej:
 • H. Raszewska-Kursa, Stefania Dąbrowska – od niej wszystko się zaczęło. Dlaczego obecność tańca współczesnego w Warszawie należy liczyć od 1909 r., w: Taniec w Warszawie – sztuka tańca i choreografii w XX i XXI wieku. Wydawnictwo pokonferencyjne Centrum Sztuki Tańca w Warszawie 2019, red. M. Seredyńska, Warszawa 2019.
Halinie Hulanickiej:
 • it, Halina Hulanicka (1899-1975), „Ruch Muzyczny” 1975, nr 9;
 • I. Ostrowska, M. Banaszyński, In memoriam, „Taniec” 1975, nr 2.
 • Ponadto Hulanicka była autorką etiud tanecznych z zakresu gimnastyki artystycznej wydanych w: H. Hulanicka, E. Nowak, Etiudy taneczne, Warszawa 1968, z. 1.
Janinie Strzembosz:
 • S. Stabro, Spod znaku Isadory, „Magazyn Kulturalny” 1978, nr 3;
 • E. Nowak, Janina Strzembosz, „Taniec” 1992, nr 3-4;
 • A. Gorczyca, Sylwetka Janiny Strzembosz du Faur, osoby różnorodnie utalentowanej, posiadającej charyzmę inspirowania tancerz y w środowisku krakowskim po II wojnie światowej, „Studia Choreologica” 2010, t. XI;
 • redakcja, „Życie dla tańca.” Wieczór pamięci prof. Janiny Strzembosz, „Taniec” 2018 nr 1;
 • A. Gorczyca, K. Hliniak, „Życie dla tańca.” Janina Strzembosz du Faur i jej związki z Isadorą Duncan, „Taniec” 2019, nr 2.
W ostatnich latach rośnie też liczba artykułów prezentujących tancerki-choregrafki, które w mniejszym stopniu skupiły się na karierze artystycznej, a w większym – na pedagogicznej, mające szczególny wkład w szerzenie metody Duncan w Polsce.
 • Z. Mrozowska, Podziemny PIST w Warszawie, „Pamiętnik Teatralny” 1963, z. 1-4.
 • J. Ignaczak, Tacjanna Wysocka, artystka niepokorna, w: Polskie artystki awangardy tanecznej. Historie i rekonstrukcje, red. J. Szymajda, Warszawa 2017.
 • H. Raszewska-Kursa, Losy indywidualne jako egzemplifikacja losów międzywojennej awangardy albo: mistrzynie i uczennice. Janina Mieczyńska i Irena Prusicka, w: Polskie artystki awangardy tanecznej. Historie i rekonstrukcje, red. J. Szymajda, Warszawa 2017.
 • A. Banach, Warszawska edukacja taneczna poza instytucjami w XX w., w: Taniec w Warszawie – społeczeństwo, edukacja, kultura. Wydawnictwo pokonferencyjne Centrum Sztuki Tańca w Warszawie 2018, red. H. Raszewska-Kursa, Warszawa 2018.
I z pewnością to jeszcze nie wszystko
Za pomoc w dostępie do źródeł w czasie pandemicznych trudności szczególnie dziękuję Magdalenie Juźwik, Ewie Partydze i Joannie Sibilskiej.

Może cię zainteresować