Publikacje

 

„And then the doors opened again” David Weber-Krebs
Koproducent Fundacja Ciało/Umysł

Znany widzom C/U artysta i badacz, David Weber-Krebs, w czasie lockdownu zaprosił tworcow i odbiorcow kultury do stworzenia książki o przyszłości teatru po pandemii.
Zamknięty w domu, myślał o dniu, w ktorym teatry się otworzą. Wysłał maila do artystów, naukowców, kuratorów, widzów i zadał im pytanie: „Co się wydarzy podczas twojej pierwszej wizyty w teatrze po ponownym otwarciu?”, zachęcając, by wyobrazili sobie przyszłość teatru w momencie, gdy nie wiadomo, kiedy sale widowiskowe się otworzą. Wcześniej, m.in. w interaktywnym performansie „Tonight, lights out!” (pokaz na C/U 2015), w którym widzowie decydowali o oświetleniu lub zaciemnieniu sceny, czy w projekcie badawczym na KASK/School of Art. w Gandawie, Weber-Krebs analizował pozycję widza i jego odpowiedzialność za spektakl. „Jeśli teatr jest definiowany przez zgromadzenie i bliskość dużej grupy ludzi w zamkniętej przestrzeni, to sytuacja, której obecnie doświadczamy, w której wszyscy stają się dla siebie niebezpieczni, nadaje moim badaniom nowy wymiar” – napisał w liście do kolegów. Ich odpowiedzi zredagował w formie „podręcznika teatru po koronie”.
Książka, której koproducentem jest Fundacja Ciało/Umysł, będzie dostępna w księgarniach i teatrach Europy, także na Festiwalu C/U, a dochod z jej sprzedaży przeznaczony jest na pomoc artystom w ramach programu SOS-Relief organizacji State of the Arts.

 

PERFORMING EUROPE: 2011-2016 BERGEN – A PROGRAMME BY APAP

 pod redakcją SZENE Salzburg

Jest to ostatnia publikacja podsumowująca pięcioletnią działalność międzynarodowego networku artystycznego apap – advancing performing arts project, działającego w ramach europejskiego programu Performing Europe, w okresie od maja 2011 do kwietnia 2016. W raporcie tym Michael Stolhofer, były dyrektor naczelny i przewodniczący projektu apap, oraz Koen Kwanten, dyrektor artystyczny  networku, podsumowują wiodącą ideę apapu, opisują współpracę między ośmioma instytucjami partnerskimi, a także wykazuję specyfikę networku: jego szeroko rozumianą różnorodność w wyborach estetycznych, współdziałaniu, strategiach docierania do publiczności, jak również wspieraniu różnorodności artystycznej. Ponadto, w ostatniej części publikacji, Michael Stolhofer i Koen Kwanten przedstawiają przegląd najważniejszych faktów i danych dotyczących pięcioletniego programu apap. W jednym z rozdziałów, Julia Hoczyk opisuje rolę tego networku w rozwoju tańca w Warszawie i Polsce, w latach 2012 – 2015.

Chcesz otrzymać bezpłatny egzemplarz? Napisz pod fundacja@cialoumysl.pl


LET’S TALK ABOUT WORK (AND LIFE)

pod redakcją Tanzfabrik Berlin (2016)

Po roku licznych rozmów pod redakcją Silke Bake i Jacopo Lanteri  w Studio 13, Tanzfabrik Berlin we współpracy z APAP, wydała publikację „Let’s talk about work (and life)”. Pięć wybranych dialogów w książce rzuca światło na związek między pracą i przyjaźnią kobiet w dziedzinie sztuk performatywnych, procesów artystycznej współpracy i bezpośredniej roli, którą odgrywają one w procesie twórczym.

Chcesz otrzymać bezpłatny egzemplarz? Napisz pod fundacja@cialoumysl.pl


WARSZAWSKA SCENA TAŃCA

Wydawca: Fundacja Ciało/Umysł
Koncepcja, teksty, redakcja: Edyta Kozak, Hanna Raszewska

Wydawnictwo podsumowujące 7 letni projekt fundacji Warszawska Scena Tańca. W skrótowy sposób prezentuje sylwetki ponad 80 artystów, 20 zespołów i projektów realizowanych w latach 2007-2015 w Warszawie. Znajduje się tam opis organizacji i festiwali działających w stolicy. Katalog jest pierwszym na polskim rynku materiałem skupiającym działalność niezależnych artystów tańca w Warszawie. „Wierzymy, że udało nam się zapoczątkować ważny projekt w stolicy, który przyczynił się nie tylko do rozwoju pojedynczych wydarzeń, ale także rozwoju świadomości, czym taniec może być i jakie korzyści niesie nie tylko dla jego twórców, ale też mieszkańców jego miasta. Z przyjemnością i ogromną radością odda¬jemy w Państwa ręce publikację potwierdzającą ist¬nienie nie tylko aktywnej warszawskiej sceny tańca, ale także artystycznej rodziny. Dance & Family!” – Edyta Kozak, dyrektor artystyczna

Chcesz otrzymać bezpłatny egzemplarz? Napisz pod fundacja@cialoumysl.pl


FRAMING A MIRAGE – COMMUNICATING CONTEMPORARY ART AND ITS VALUES

pod redakcją BIT Teatergarasjen, Bergen (2015)

Antologia ta powstała we współpracy, m.in. Florian Malzacher, Joanny Warsza, André Eiermanna i Bojana Cvejić. Bada ona relacje między sztuką współczesną a szeroko rozumianymi wartościami dominującymi wśród współczesnego społeczeństwa. Głównym pytaniem stawianym w publikacji tej, jest pytanie o sposób klasyfikacji i kontekstualizacji współczesnych sztuk performatywnych, ze względu na ich sepcyfikę, jak również w kontekście ich polityczności, wartości społecznej i estetycznej.

Chcesz otrzymać bezpłatny egzemplarz? Napisz pod fundacja@cialoumysl.pl


FOLK? A ja się (nie) zgadzam!

Wydawca: Fundacja Ciało/Umysł

Kurator projektu: Edyta Kozak

DVD + BROSZURA dokumentująca projekt „FOLK? A ja się (nie) nie zgadzam!” autorstwa Wojtka Kaniewskiego. Film ma formę dokumentu ukazującego problem folkloru z perspektywy artystów biorących udział w Projekcie. Na 30 minutowy materiał złożyły się wywiady z artystami, fragmenty prób, rezydencji oraz ujęcia architektury i życia miast, w których odbywały się projekty: Warszawy i Reykjaviku.Projekt odbywał się w 2014 w w Reykjaviju, Pingeyri i Warszawie. Na projekt złożyły się rezydencje, prezentacje artystyczne które miały charakter interdyscyplinarny i przybrały różne formy: spektakle, performanse, wykłady, warsztaty, instalacje, wideo. Przedstawiły polskiej i islandzkiej publiczności oryginalne, współczesne spojrzenie na problem folkloru poprzez taniec i sztukę sceniczną.Artyści: Ásrún Magnúsdóttir, Valdimar Johannsson, Erna Ómarsdóttir, Wiola Ujazdowska, Lech Rowiński, Edyta Kozak, Wojtek Kaniewski, Iza Szostak, Jón Sigurðsson, Vaida Braziunaite Karol Tymiński, Roland Rowiński, Sigurður Jónsson.

Chcesz otrzymać bezpłatny egzemplarz? Napisz pod fundacja@cialoumysl.pl


AUDIENCES OR COMMUNITIES? BETWEEN POLICIES, MARKETING AND TRUE DESIRES

pod redakcją SZENE Salzburg (2013)

Publikacja porusza tematykę wielokrotnie podejmowaną przez ekspertów zajmujących się sztuką współczesną, a mianowicie kluczową rolę publiczności w tworzeniu i odbiorze spektakli z dziedziny performancu i tańca współczesnego.O tym aspekcie dzieła perfrmatywnego czy tanecznego często się zapomina, a jest on niezwykle wazny dla jego powstania i recepcji. Teksty zebrane w antologii stawiają pytania dotyczące współczesnej widowni, a także roli budowania publiczności, tzw. audience development.

Chcesz otrzymać bezpłatny egzemplarz? Napisz pod fundacja@cialoumysl.pl


EXCHANGE/CHANGE
TANIEC WSPÓŁCZESNY / KONFERENCJA W RAMACH 7. FESTIWALU CIAŁO/UMYSŁ

Fundacja C/U oraz Narodowe Centrum Kultury zapraszają do zapoznania się z publikacją pokonferencyjną, będącej skrótem wystąpień polskich i zagranicznych gości zaproszonych do udziału w 1. Konferencji „exchange/change”, która odbyła się w dniach 13-14 czerwca 2008 r. w ramach 7. Festiwalu Ciało/Umysł w Centrum Kultury Koneser w Warszawie.

Polecamy