Exchange: Change – Time and Dance

EXCHANGE: CHANGE

TIME AND DANCE

Pęd, ciągłość, punkt na osi czasu, odcinek czasu, krótka chwila i nieznośne dłużyzny, pogoń za czasem, czas mierzony historią tańca, czas rozumiany jako porządek, czas postrzegany jako przemijanie?

A może po prostu czas wolny czy też bunt przeciwko tyranii zegara?

Projekt nastawiony na proces, bez presji o produkt końcowy… do czasu.

Exchange: change – Time and Dance to pierwsza tego typu propozycja Fundacji Ciało/Umysł, skierowana do młodych twórców tańca, która w wyjątkowy sposób łączy strukturę rezydencji artystycznej, której efekty zostaną zaprezentowane w ramach międzynarodowego Festiwalu Ciało/Umsył, oraz tygodniowego warsztat twórczego, zachęcającego do pogłębionej refleksji, w jaki sposób taniec i sztuki performatywne mogą odpowiedź na pytanie o Czas w praktyce.

Do udziału w projekcie zaprosiliśmy sześciu młodych artystów z Polski oraz Węgier:

Aleksandra Bożek-Muszyńska (Polska)

Performerka, choreografka, tancerka, instruktorska tańca współczesnego, specjalistka od filologii rosyjskiej, na codzień zajmująca się buisness coachingiem. Od 2015 stypendystka Alternatywnej Akademii Tańca, prowadzonej przez Grażynę Kulczyk. Od 2007 współpracująca z Teatrem Tańca Mufmi w Warszawie. Ostatnio zaangażowana w pracę z Fundacją Appendix.

Violetta Villas śpiewała, że przyjdzie na to czas. Punktem wyjścia do pracy nad projektem będzie próba znalezienia odpowiedzi na pytanie: na co przyjdzie nam czas?

Poszukiwania ruchowe poprzedzi praca badawcza oraz wywiad przeprowadzony na grupie kobiet z pokolenia 50+ oraz 30+.

Jaki będzie efekt poszukiwań? Z pewnością pojawi się, kiedy przyjdzie na niego czas…

Aniela Kokosza (Polska)

Performerka, choreografka, choreoterapeutka, absolwentka Uniwersytetu Medyczny w Poznaniu, stypendystka Instytutu Muzyki i Tańca oraz Alternatywnej Akademii Tańca. Jako studentka współpracowała ze Sceną Tańca Współczesnego w Poznaniu, swoje doświadczenie zdobywała w trakcie międzynarodowych projektów i festiwali, m.in. w Essen i Brnie. Od 2008 prowadzi zajęcia taneczne i edukacyjne dla dzieci, młodzieży oraz studentów Wyższej Szkołu Umiejętności Społecznych w Poznaniu.

W swojej pracy chce zacząć od skonfrontowania siebie z czasem, którego nierzadko postrzega jako wroga. Czy uda się jej naprawić ich wzajemne relacje? Projekt będzie próbą uwolnienia się od presji czasu, próbą zaistnienia w przestrzeni równoległej, odnalezienia stanu niezależnego od czasu. Stworzoną strefę komfortu chce podzielić się z widzami – zamierza dać im czas. Co z nim zrobią? To już zależy od nich…

Urszula Zerek (Polska)

Performerka, tancerka, absolwentka Akademii Sztuk Piękncyh w Gdańsku, której nadrzędną potrzebą artystyczną pozostaje od początków jej pracy dążenie do kolektywności. Interesuje się poszerzaniem możliwości ekspresji ciała, doprowadzając ją do momentu, w którym taniec spotyka się także z innymi środkami wyrazu.

Założeniem projektu jest pogodzenie, z pozoru tylko, wykluczających się medium tańca i fotografii – czasu i jego zatrzymania. Która wartość okaże się silniejsza, co sobie zaoferują, jak siebie wykrzystają, co stworzą? Przeciwstawione sobie rywalizują o uwagę i uznanie widza. Wspólnie mogą percepcją widza manipulować. Planowana praca będzie miała formę duetu performatywnego wykonywanego przez tancerkę i fotografa.

Anna Biczók (Węgry)

Absolwetntka Akademii Tańca Współczesnego w Budapeszcie.

Zainspirowana twórczością Marcela Proust’a artystka poszuka swojego straconego czasu. Rozpoczynając pracę od improwizacji fizycznych spróbuje przywołać dawno zapomniane wspomnienia, otwierając się na perspektywę autobiograficzną, z zachowaniem świadomości historycznych i społecznych kontekstów czasów swojej młodości, budując coś na kształt subiektywnego kalejdoskopu alternatywnych rzeczywistości czasoprzestrzennych.

Luca Dӧmӧtӧr (Węgry)

Absolwetntka Akademii Tańca Współczesnego w Budapeszcie.

Podstawowym założeniem projektu będą poszukiwania prostych, wręcz organicznych układów ruchowych, potencjalnie mogących się powtarzać w nieskończoność, niczym mantra, sugerując refleksję nad nieskończonością w tańcu.

Lior Lazarof (Izrael)

Rezydencja artystyczna posłóży jako czas refleksji na temat koegzystencji dwóch światów i dwóch, całkowicie odmiennych porządków czasu – świata rzeczywistego oraz świata wirtualnego. Który z porządków jest nam dziś bliższy? Który ze światów umożliwi bardziej empatyczną, nastawioną na drugiego człowieka komunikację?

Projekt składać się będzie z trzech elementów:

  • LAB: pięciodniowy warsztat organizowany w Warszawie między 9 a 13 maja 2017 r.,
    w którym uczestniczyć będzie sześciu zakwalifikowanych artystów, którego celem będzie rozwinięcie koncepcji artystycznej poszczególnych projektów.
  • Rezydencja/Produkcja: organizowana w Polsce lub na Węgrzech, terminy indywidualne
  • Prezentacja: organizowana w Polsce, w ramach 16. Międzynarodowego Festiwalu Ciało/Umysł
    (01.-05.10.2017)

Koncepcja kuratorska: Edyta Kozak, Anikó Rácz

Moderatorzy: Rafał Dziemidok, Petra Péter, Joanna Zielińska

Organizator: Fundacja Ciało/Umysł

Kierownik produkcji: Krzysztof Kwiatkowski, Janka Vámos

Współorganizatorzy: SÍN Arts and Culture Centre w Budapeszcie, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

Partner strategiczny: Węgierski Insytut Kultury w Warszawie

Projekt współfinansowany przez: Miasto st. Warszawa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Polska), Ministerstwo Spraw Zagraniczych i Handlu (Węgry)

Projekt Exchange: Change Time and Dance jest częścią
16. Międzynarodowego Festiwalu Ciało/Umysł

Polecamy