Partnerzy

Projekty Fundacji realizowane są w ramach rocznych i wieloletnich programów i konkursów m.in. Biura Kultury Urzędu Miasta St. Warszawy, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Komisji Europejskiej.
MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ORAZ MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Flagowe wydarzenie organizowane przez Fundację to istniejący od 1995 roku Festiwal Ciało/Umysł. Każdą jego edycję finansowały  M. St. Warszawa oraz MKiDN. Dotacje przyznawane były w wyniku konkursów. W roku 2023 Fundacja otrzymała kolejne 3-letnie granty od obu tych instytucji na realizację Festiwalu w latach 2023-2025.
PROGRAMY UNIJNE
W latach 2012-2020 w ramach APAP (Advancing Performing Arts Project), Fundacja C/U, wraz z ośmioma partnerami z Europy, prowadziła program rozwoju współczesnych sztuk performatywnych – Performing Europe, wspierany przez Unię Europejską. W ciągu czterech pierwszych lat Ciało/Umysł zorganizowała 7 rezydencji, 7 produkcji, zaprezentowała 10 spektakli, goszcząc w Warszawie 62 artystów. Program networku został wysoko oceniony przez Komisję Europejską uzyskując 91/100 pkt . Znalazł się w finałowej piętnastce wyłonionej ze 112 aplikacji i otrzymał wsparcie UE na lata 2016-2020. APAP tworzą: SZENE Salzburg, BIT Teatergarasjen Bergen, Centrale Fies Dro, Arts Centre BUDA Kortrijk, Maison de la Culture d’Amiens, Student Centre Zagreb, Tanzfabrik Berlin, National Theatre Lisboa, Lokál , Reykjavik, Théâtre Nanterre-Amandiers, Fundacja Ciało/Umysł, Warszawa. www.apapnet.eu
W 2013 r. Fundacja C/U rozpoczęła trzeci etap europejskiego projektu Open Latitudes. Utworzony przy wsparciu Programu Kultura Unii Europejskiej w 2008 roku projekt, został wysoko oceniony i otrzymał 2 mln euro dotacji na jego kontynuację do 2016 r. Open Latitudes tworzą: Latitudes Contemporaines (Francja), le Teatro delle Moire, interdyscyplinarne centrum SÍN Culture Centre w Budapeszcie (Węgry), Le Phénix-Scène Nationale de Valenciennes (Francja), Vooruit Kunstencentrum à Gand (Belgia), Materiais Diversos à Minde (Portugalia), l’Arsenic (Szwajcaria), festiwal MIR w Atenach (Grecja) i Fundacja Ciało/Umysł. www.latitudescontemporaines.com
INNI PARTNERZY I PATRONI MEDIALNI
W zależności od charakteru projektu, miejsca prezentacji czy pochodzenia twórców, partnerami Fundacji były narodowe instytuty kultury, takie jak Goethe-Insitut czy Institut français de Pologne oraz teatry, galerie, muzea i inne przestrzenie sztuki, m.in. Studio teatrgaleria, Komuna Warszawa, U-jazdowski, Nowy Teatr. Fundacja zabiega także o partnerstwa związane z dostępnością – w 2022 roku współpracowała w tym zakresie z British Council, operatorem programu Europe Beyond Access oraz Fundacją Kultury bez Barier. Zarówno Festiwal Ciało/Umysł, jak i inne projekty Fundacji każdorazowo obejmowane są starannie wybieranymi patronatami medialnymi.
PARTNERSTWO NA RZECZ REALIZACJI CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (SDGs)
29.09.2020 roku Fundacja przystąpiła do Agendy 2030, określając jako swoje główne cele:
  • Działania na rzecz rozwijania i wspierania artystów tańca z różnych środowisk, aby stworzyć im profesjonalne i godne warunki do pracy [CEL 8: WZROST GOSPODARCZY I GODNA PRACA]
  • Promocję i wzmacnianie inkluzywności społecznej poprzez dbanie o dostępność do wydarzeń i dla publiczności, i dla zróżnicowanego grona artystów [CEL 10: MNIEJ NIERÓWNOŚCI]
  • Działania na rzecz edukacji w dziedzinie sztuki tańca, aby ciągle poszerzać jej zrozumienie i grono odbiorców [CEL 4: DOBRA JAKOŚĆ EDUKACJI]
  • Wywieranie pozytywnego wpływu na lokalną społeczność m.in. poprzez wspieranie partycypacji społecznej w tworzeniu dziedzictwa kulturowego [CEL 11: ZRÓWNOWAŻONE MIASTA I SPOŁECZNOŚCI]

 

Partnerzy