Tickets

Pre-sale for C/U Festival 2023 will start in mid June
Pre-sale for C/U Festival 2023 will start in mid June
studio-front450

STUDIO teatrgaleria

plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

Dostępne bilety

UWAGA: PONIŻSZE INFORMACJE DOTYCZĄ 21. C/U (ROK 2022), INFORMACJE O BILETACH NA 22. C/U – W POŁOWIE CZERWCA 2023
NOTE: THE INFORMATION BELOW IS FOR THE 21. C/U (2022), INFORMATION ON TICKETS FOR THE 22. C/U – MID-JUNE 2023

[For English on TICKETS – scroll down]

Ceny pojedynczych biletów od 25 do 45 zł. Dostepne są również bilety grupowe, dzienny oraz karnet.  Szczegóły poniżej.
Wszystkie bilety na 21. C/U dostępne ONLINE już teraz na:

kicket.pl

oraz gdy tylko pojawi się październikowy repertuar naszego Partnera, tutaj:

STUDIO teatrgaleria 

Bilety do nabycia STACJONARNIE w kasie STUDIO teatrgaleria: PKiN, Pl. Defilad 1, Warszawa.
W Kasie STUDIO dostępne są także KARNETY na wydarzenia Festiwalu w tym miejscu – w cenie 180/140 PLN oraz BILET CAŁODNIOWY na spektakle 15.10.2022 – w cenie 55/45 PLN. Uwaga: KARNETY NIE OBEJMUJĄ warsztatów w Komunie Warszawa. Liczba karnetów ograniczona. Miejsca nienumerowane.

 

 

A którędy po bilety profesjonalne? Kliknij poniżej👇

BILETY PROFESJONALNE

Każdy uczestnik, biorący udział w Festiwalu Ciało/Umysł (C/U) organizowanym przez Fundację Ciało/Umysł w Warszawie / wyraża zgodę na rozpowszechnianie, w celach promocji i archiwizacji C/U, swojego wizerunku w filmach i zdjęciach zrealizowanych podczas wydarzeń, w których dobrowolnie uczestniczył zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr 90,poz. 631,z późniejszymi zmianami) W przypadku braku takiej zgody prosimy uczestnika o kontakt z Biurem Obsługi Widza C/U przed rozpoczęciem wydarzenia, w którym dobrowolnie uczestniczy.

TICKETS

Prices vary from 25 to 45 PLN per single ticket. Group, daily and 5-day passes are available, too. Scroll down for details.
Tickets avialable ONLINE at:

kicket.pl

and

STUDIO teatrgaleria 

To buy tickets AT THE DOOR go to Box Office of STUDIO teatrgaleria: PKiN, Pl. Defilad 1, Warszawa.
You can also buy PASSES FOR THE WHOLE FESTIVAL at the venue (price: 180/140 PLN) or a DAY PASS for 15.10.2022 (price: 55/45 PLN). Note: PASSES DO NOT INCLUDE workshops at Komuna Warszawa theatre. Number of available passes is limited. Seats are unnubered.
Are you a professional dancer/choreographer/curator?
Click below👇

TICKETS FOR PROFESSIONALS

Each participant taking part in the Ciało/Umysł (C/U) Festival organised by the Ciało/Umysł Foundation in Warsaw / consents to the distribution, for the purposes of promotion and archiving of C/U, of his/her image in films and photographs made during the events in which he/she voluntarily participated in accordance with Art. 81 of the Act of 1994 on Copyright and Related Rights (consolidated text Dz.U. z 2006r. No. 90,item 631,as amended) In the absence of such consent, the participant is requested to contact the C/U Audience Service Office before the start of the event in which he/she is voluntarily participating.

 

12.10
Wednesday
19 : 00

Lavagem

Polish premiere / 70 min / STUDIO teatrgaleria
13.10
Thursday
18 : 00

Uteri Migrantes

Premiere / 60 min / STUDIO teatrgaleria
14.10
Friday
18 : 30

Café Müller

Spektacle / 40 min / STUDIO teatrgaleria
14.10
Friday
20 : 00

Anda, Diana

Polish premiere / 60 min / STUDIO teatrgaleria
15.10
Saturday
18 : 00

Swan Lake Solo

Polish premiere / 35 min / STUDIO teatrgaleria
15.10
Saturday
18 : 40

Reflexions

Spektacle / 30 min / STUDIO teatrgaleria
15.10
Saturday
20 : 00

World of Interiors

Polish premiere / 120 min / STUDIO teatrgaleria
kom

Komuna Warszawa

Emilii Plater 31, 00-688 Warszawa

Dostępne bilety

Bilety na wydarzenia 21. C/U w Komunie Warszawa dostępne online na:
Tickets for the 21st C/U events at Komuna Warszawa are available online at :

eWejściówki.pl

 

Każdy uczestnik, biorący udział w Festiwalu Ciało/Umysł (C/U) organizowanym przez Fundację Ciało/Umysł w Warszawie / wyraża zgodę na rozpowszechnianie, w celach promocji i archiwizacji C/U, swojego wizerunku w filmach i zdjęciach zrealizowanych podczas wydarzeń, w których dobrowolnie uczestniczył zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr 90,poz. 631,z późniejszymi zmianami) W przypadku braku takiej zgody prosimy uczestnika o kontakt z Biurem Obsługi Widza C/U przed rozpoczęciem wydarzenia, w którym dobrowolnie uczestniczy.
Each participant taking part in the Ciało/Umysł (C/U) Festival organised by the Ciało/Umysł Foundation in Warsaw / consents to the distribution, for the purposes of promotion and archiving of C/U, of his/her image in films and photographs made during the events in which he/she voluntarily participated in accordance with Art. 81 of the Act of 1994 on Copyright and Related Rights (consolidated text Dz.U. z 2006r. No. 90,item 631,as amended) In the absence of such consent, the participant is requested to contact the C/U Audience Service Office before the start of the event in which he/she is voluntarily participating.
11.10
Tuesday
10 : 00

TWO-DAY WORKSHOPS - Dreams and Unconsciousness

Sideshow / 1080 min / Komuna Warszawa
12.10
Wednesday
10 : 00

TWO-DAY WORKSHOPS - Dreams and Unconsciousness

Sideshow / 1080 min / Komuna Warszawa
studio-front450

STUDIO teatrgaleria

plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

Dostępne bilety

UWAGA: PONIŻSZE INFORMACJE DOTYCZĄ 21. C/U (ROK 2022), INFORMACJE O BILETACH NA 22. C/U – W POŁOWIE CZERWCA 2023
NOTE: THE INFORMATION BELOW IS FOR THE 21. C/U (2022), INFORMATION ON TICKETS FOR THE 22. C/U – MID-JUNE 2023

[For English on TICKETS – scroll down]

Ceny pojedynczych biletów od 25 do 45 zł. Dostepne są również bilety grupowe, dzienny oraz karnet.  Szczegóły poniżej.
Wszystkie bilety na 21. C/U dostępne ONLINE już teraz na:

kicket.pl

oraz gdy tylko pojawi się październikowy repertuar naszego Partnera, tutaj:

STUDIO teatrgaleria 

Bilety do nabycia STACJONARNIE w kasie STUDIO teatrgaleria: PKiN, Pl. Defilad 1, Warszawa.
W Kasie STUDIO dostępne są także KARNETY na wydarzenia Festiwalu w tym miejscu – w cenie 180/140 PLN oraz BILET CAŁODNIOWY na spektakle 15.10.2022 – w cenie 55/45 PLN. Uwaga: KARNETY NIE OBEJMUJĄ warsztatów w Komunie Warszawa. Liczba karnetów ograniczona. Miejsca nienumerowane.

 

 

A którędy po bilety profesjonalne? Kliknij poniżej👇

BILETY PROFESJONALNE

Każdy uczestnik, biorący udział w Festiwalu Ciało/Umysł (C/U) organizowanym przez Fundację Ciało/Umysł w Warszawie / wyraża zgodę na rozpowszechnianie, w celach promocji i archiwizacji C/U, swojego wizerunku w filmach i zdjęciach zrealizowanych podczas wydarzeń, w których dobrowolnie uczestniczył zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr 90,poz. 631,z późniejszymi zmianami) W przypadku braku takiej zgody prosimy uczestnika o kontakt z Biurem Obsługi Widza C/U przed rozpoczęciem wydarzenia, w którym dobrowolnie uczestniczy.

TICKETS

Prices vary from 25 to 45 PLN per single ticket. Group, daily and 5-day passes are available, too. Scroll down for details.
Tickets avialable ONLINE at:

kicket.pl

and

STUDIO teatrgaleria 

To buy tickets AT THE DOOR go to Box Office of STUDIO teatrgaleria: PKiN, Pl. Defilad 1, Warszawa.
You can also buy PASSES FOR THE WHOLE FESTIVAL at the venue (price: 180/140 PLN) or a DAY PASS for 15.10.2022 (price: 55/45 PLN). Note: PASSES DO NOT INCLUDE workshops at Komuna Warszawa theatre. Number of available passes is limited. Seats are unnubered.
Are you a professional dancer/choreographer/curator?
Click below👇

TICKETS FOR PROFESSIONALS

Each participant taking part in the Ciało/Umysł (C/U) Festival organised by the Ciało/Umysł Foundation in Warsaw / consents to the distribution, for the purposes of promotion and archiving of C/U, of his/her image in films and photographs made during the events in which he/she voluntarily participated in accordance with Art. 81 of the Act of 1994 on Copyright and Related Rights (consolidated text Dz.U. z 2006r. No. 90,item 631,as amended) In the absence of such consent, the participant is requested to contact the C/U Audience Service Office before the start of the event in which he/she is voluntarily participating.

 

12.10
Wednesday
19 : 00

Lavagem

Polish premiere / 70 min / STUDIO teatrgaleria
13.10
Thursday
18 : 00

Uteri Migrantes

Premiere / 60 min / STUDIO teatrgaleria
14.10
Friday
18 : 30

Café Müller

Spektacle / 40 min / STUDIO teatrgaleria
14.10
Friday
20 : 00

Anda, Diana

Polish premiere / 60 min / STUDIO teatrgaleria
15.10
Saturday
18 : 00

Swan Lake Solo

Polish premiere / 35 min / STUDIO teatrgaleria
15.10
Saturday
18 : 40

Reflexions

Spektacle / 30 min / STUDIO teatrgaleria
15.10
Saturday
20 : 00

World of Interiors

Polish premiere / 120 min / STUDIO teatrgaleria
kom

Komuna Warszawa

Emilii Plater 31, 00-688 Warszawa

Dostępne bilety

Bilety na wydarzenia 21. C/U w Komunie Warszawa dostępne online na:
Tickets for the 21st C/U events at Komuna Warszawa are available online at :

eWejściówki.pl

 

Każdy uczestnik, biorący udział w Festiwalu Ciało/Umysł (C/U) organizowanym przez Fundację Ciało/Umysł w Warszawie / wyraża zgodę na rozpowszechnianie, w celach promocji i archiwizacji C/U, swojego wizerunku w filmach i zdjęciach zrealizowanych podczas wydarzeń, w których dobrowolnie uczestniczył zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr 90,poz. 631,z późniejszymi zmianami) W przypadku braku takiej zgody prosimy uczestnika o kontakt z Biurem Obsługi Widza C/U przed rozpoczęciem wydarzenia, w którym dobrowolnie uczestniczy.
Each participant taking part in the Ciało/Umysł (C/U) Festival organised by the Ciało/Umysł Foundation in Warsaw / consents to the distribution, for the purposes of promotion and archiving of C/U, of his/her image in films and photographs made during the events in which he/she voluntarily participated in accordance with Art. 81 of the Act of 1994 on Copyright and Related Rights (consolidated text Dz.U. z 2006r. No. 90,item 631,as amended) In the absence of such consent, the participant is requested to contact the C/U Audience Service Office before the start of the event in which he/she is voluntarily participating.
11.10
Tuesday
10 : 00

TWO-DAY WORKSHOPS - Dreams and Unconsciousness

Sideshow / 1080 min / Komuna Warszawa
12.10
Wednesday
10 : 00

TWO-DAY WORKSHOPS - Dreams and Unconsciousness

Sideshow / 1080 min / Komuna Warszawa