kaya kołodziejczyk foto

Kaya Kołodziejczyk

tworzy na polu choreografii, sztuk performatywnych i tańca współczesnego.  Swoje spektakle opiera na ideach cross-art, włączając eksperymentalne podejście do ciała i jego materialności, interaktywne animacje oparte o reagowanie na dźwięk i ruch, techniki somatyczne, obrazy filmowe, muzykę współczesną i oryginalne partytury ruchowe. Ma w swoim dorobku liczne choreografie autorskie, w tym min. Gorycz dla Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu, AUDYCJA V – opera w 22 odsłonach (2016), dla CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie, pracę solową SOL (2013), Aria di Prefiche (2013) do muzyki Witolda Lutosławskiego dla Opery na Zamku w Szczecinie. Współpracowała także z europejską siecią sztuk performatywnych APAP (Advancing Performing Arts Project).

Jest także performerką, pedagogiem tańca współczesnego i kompozycji, a także angażuje się w projekty społeczne na rzecz dzieci i młodzieży. Wspiera organizacje pozarządowe, które walczą o równość społeczną bez względu na wiek, rasę, pochodzenie, status społeczny, stan zdrowia czy tożsamość płciową. Jest członkiem Komisji Kultury przy polskim Ministerstwie Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu, której zadaniem jest opracowanie ustawy o statusie artysty.

Absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej w Warszawie i pedagogiki tańca na frankfurckim Uniwersytecie Muzyki i Sztuk Performatywnych (HfMDK). Mieszka w Polsce i w Belgii.