Katarzyna Słoboda. Fot. archiwum prywatne

Katarzyna Słoboda

kuratorka, badaczka. W Muzeum Sztuki w Łodzi kuratorowała takie wystawy, jak m.in. Przyjdźcie, pokażemy Wam, co robimy. O improwizacji tańca (2013, z Sonią Nieśpiałowską-Owczarek), Układy odniesienia. Choreografia w muzeum (2016, z Mateuszem Szymanówką), Poruszone ciała. Choreografie nowoczesności (2016) czy Prototypy 4: Agata Siniarska, Osuwisko (2020). (Współ)redagowała liczne publikacje na temat tańca, choreografii i sztuki współczesnej. Laureatka stypendium badawczego Grażyny Kulczyk z zakresu współczesnej choreografii oraz Młoda Polska 2018. Z wykształcenia historyczka sztuki. Sfinalizowała doktorat w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (temat: Ucieleśniona uważność w praktykach tańca współczesnego w perspektywie krytycznych studiów nad tańce).