Zdjęcie portretowe Emilii Cholewickiej.

Emilia Cholewicka (PL)

dra Emilia Cholewicka (PL)
Ekonomistka kultury, kulturoznawczyni, adiunktka na Uniwersytecie SWPS, pracowniczka Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną; tancerka, absolwentka OSB im. R. Turczynowicza; stypendystka MNiSW, NIMiT-u, a także Rektora i Dziekana SWPS. Brała udział w takich projektach, jak Szacowanie liczebności artystów, twórców i wykonawców w Polsce a także CICERONE (Horyzont 2020). Naukowo zajmuje się rynkiem pracy artystek i artystów, kobietami na rynku pracy, związkami ekonomii, kultury i sztuki, a także zagadnieniami z dziedziny dance studies, women i feminist studies.

 

Autor_ka fotografii: ©Nikodem Szymański

Występuje