Centrum w Ruchu_fot. Weronika Wysocka, _Celebracja_ performans Centrum w Ruchu w ramach wystawy Pl. Małachowskiego 3, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki 2018(1)

Centrum w Ruchu

Centrum w Ruchu to grupa choreografek oraz przestrzeń dla sztuk performatywnych w Warszawie. Powstała w 2013 r. z inicjatywy Fundacji Burdąg. Jest to prowadzone przez choreografki stałe miejsce pracy dla niezależnych twórców. Motywujemy się, żeby pozwalać sobie na więcej, nie być zakładniczkami systemu grantowo-projektowego. Centrum w Ruchu stymuluje rozwój tańca i zwiększa jego obecność w życiu kulturalnym stolicy.