Kolorowa fotografia przedstawia grupę 7 osób. Mają różny kolor skóry - czarny lub śniady. Jedna osoba jet biała. Patrzą w kamerę. Są ubrania kolorowo.

Alice Ripoll + Cia REC (BR)

Alice Ripoll (ur.1979) choreografka. Urodziła się w Rio de Janeiro, w wieku 21 lat zaczęła studiować psychoanalizę, a następnie, zainteresowana możliwościami ciała i badaniami nad ruchem, podjęła studia taneczne. Ukończyła szkołę Angel Vianna – centrum tańca i rehabilitacji ruchowej i od tej pory pracuje jako choreografka. W swoich pracach podejmuje problemy istotne społecznie i politycznie. Zrealizowała wiele spektakli, łącząc obszar tańca współczesnego i stylów miejskich, w kilku również wystąpiła. Prowadzi dwa zespoły: REC i SUAVE, pracuje także z aktorami i artystami cyrkowymi.

Cia REC to grupa artystów, wywodzących się z faweli – brazylijskich dzielnic biedy. Jej historia sięga roku 2007, gdy Alice Ripoll na zamówienie organizacji pozarządowej prowadziła zajęcia taneczne dla młodych ludzi z faweli Chácara do Céu w Rio de Janeiro. Mieli oni wówczas po około 18 lat, tworzyli grupę hip-hopową i pragnęli wejść w świat tańca współczesnego. Finansowanie szybko się skończyło, ale grupa kontynuowała spotkania z Alice. Po serii prób w starym kościele powstała praca, która trafiła do programu Panoramy – jednego z największych festiwali tańca współczesnego w Brazylii. Dziś spektakle Cia REC pokazywane są na całym świecie.

Występuje