Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej

sie 06, 2018 · 2 min read
Fundacja Ciało/ Umysł ogłasza zapytanie ofertowe, celem wyłonienia wykonawcy usługi przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej 17. edycji Międzynarodowego Festiwalu Ciało/Umysł, odbywającego się w dniach 30 września-5 października 2018 roku w Warszawie.
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej 17.  Festiwalu Ciało/ Umysł   1. ZAMAWIAJĄCY   Fundacja Ciało/Umysł ul. Tapetowa 5, 03-083 Warszawa tel. 692 181 465; e- mail: m.bartoszuk@cialoumysl.pl     2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA   Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej oraz opracowanie raportu z ewaluacji projektu pn. 17. Festiwal Ciało/Umysł, który odbędzie się w Warszawie w dn. 30 września-5 października 2018 r. Festiwal jest imprezą cykliczną, o ponad 16-letniej tradycji, która wypracowała sobie rozpoznawalną na całym świecie markę jednego z największych i najważniejszych wydarzeń poświęconych tematyce tańca współczesnego. Festiwal Ciało/Umysł daje szerokiej publiczności możliwość zapoznania się z nowym myśleniem w tańcu, zrywa ze standardowymi rozwiązaniami twórczymi, otwiera na eksperymenty. Przedstawia taniec jako sztukę prowokującą do myślenia, integrującą materię (ciało) z ideą (umysł) otwierającą nowe możliwości prezentacji sztuki najnowszej. Festiwal Ciało/Umysł to projekt autorski, zainicjowany w 1995 roku przez tancerkę i choreografkę Edytę Kozak, który w ostatnich latach stał się najważniejszym cyklicznym, międzynarodowym Festiwalem tańca współczesnego w stolicy. Każda edycja oparta jest na tematyce przewodniej, wokół której skupiają się wszystkie elementy wydarzenia.   W ramach projektu przewidziano realizację zaplanowanych 14 następujących wydarzeń: - wydarzenia główne: realizację 8 spektakli, w tym 6 spektakli zagranicznych oraz 2 premiery polskich artystów - wydarzenia towarzyszące: 1 panel dyskusyjny, przegląd filmowy obejmujący 3 seanse, 1 koncert, 1 bitwa taneczna   3. ZAKRES EWALUACJI. HARMONOGRAM. MINIMUM METODOLOGICZNE. KRYTERIA OCENY OFERT. WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE. ZAWARTOŚĆ OFERT. załączeniu.   INFORMACJE O TERMINIE I SPOSOBIE SKŁADANIA OFERT Odbiorcami raportu ewaluacyjnego będą: Fundacja Ciało/Umysł (organizator i beneficjent) oraz Biuro Kultury m.st. Warszawy. Wnioski z ewaluacji mają posłużyć organizatorowi do rozwijania Festiwalu (poznanie potrzeb odbiorców projektu, identyfikacja słabych stron, możliwości rozwoju). Natomiast Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy wykorzysta zebrane dane do kształtowania polityki kulturalnej. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej, przesyłając ją na adres: m.bartoszuk@cialoumysl.pl w tytule wiadomości wpisując „EWALUACJA”. Wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia oferty (mail zwrotny). Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20 sierpnia 2018 roku. Osobą uprawnioną przez Fundację Ciało/Umysł do kontaktowania się z Wykonawcami jest Marta Bartoszuk, tel. +48 692 181 465, mail: m.bartoszuk@cialoumysl.pl

Może cię zainteresować