Performing Europe

PERFORMING EUROPE 2020 to czteroletni kompleksowy projekt, wspierający produkcje, międzynarodową współpracę artystów i prezentacje ich prac, realizowany przez Fundację C/U wraz z 11 europejskimi partnerami sieci apap (advancing performing arts project). Wystartował w 2016 roku. Jego celem jest zwiększenie dostępu do tańca i sztuk performatywnych ze szczególnym uwzględnieniem nowych odbiorców. Składa się z grupy 36 artystów z różnych krajów (głównie europejskich, w tym 4 z Polski), którzy reprezentują różną estetykę, korzystają z różnych praktyk, pracują w różnych kontekstach i są w różnych momentach swojej kariery artystycznej. Łączy ich zainteresowanie rzeczywistością społeczną i polityczną, chęć przeniesienia na scenę radykalnych zmian zachodzących w społeczeństwach, potrzeba odzwierciedlenia codziennej polityki i abstrakcyjnych tematów, chęć przedstawiania kontekstów międzynarodowych oraz dotarcia do zainteresowanych widzów w całej Europie. Ostatnia polska edycja PE2020 odbędzie się w dniach 27-28.11.2020.

Ten projekt zakończył się.

Więcej o networku 👉  apap

125521398_403057677524565_4658907853383787985_n(1)

Projekt apap – Performing Europe 2020 w perspektywie czteroletniej dofinansowany w ramach programu Unii Europejskiej „Kreatywna Europa”, M. St. Warszawa oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„Performing Europe 2020” to kompleksowy projekt wspierający międzynarodową współpracę artystów realizowany przez Fundację C/U wraz z 11 europejskimi partnerami.