P6dRVok35ODcKmTRA_isaA

Mette Ingvartsen

Choreografka i tancerka

Mette Ingvartsen (ur. 1980) – duńska choreografka i tancerka, obdarzona wnikliwością intelektualną i żelazną konsekwencją jedna z ważniejszych postaci europejskiej sceny tańca. Od początku praktykę ruchową zderza z teoriami naukowymi. Wchodzi z nimi w dialog, kwestionując to, jak przeżywamy ciało w relacjach ze światem. Studiowała w Amsterdamie i Brukseli, wypracowując metodę, w której powstają serie spektakli zgłębiające dany temat. Ze swoim zespołem występowała w Europie, Ameryce i Australii. Jej najnowsze „seriale sceniczne”, jak np. „The Red Pieces: 69 Positions”, „7 Pleasures”, „to come (extended)”, pokazują, jak przez wieki seksualność stawała się obszarem politycznych manipulacji. Była rezydentką artystyczną w Kaaitheater w Brukseli (2012-2016), a ostatnio w Volksbühne w Berlinie.

Mette Ingvartsen, cytat: Wolność oznacza dla mnie nieustanną praktykę przeciwstawiania się ograniczeniom, temu, jak pokazuje się nasze ciała, i sposobowi, w jaki nieświadomie odtwarza się pewne formy władzy, uległości i dominacji. Formy, które są integralną częścią tego, jak zachowujemy się społecznie i politycznie. Foucault ma dobry sposób na powiedzenie, że wolność nie jest czymś, co można mieć, ale czymś, co musisz praktykować.

www.metteingvartsen.net

Tom Engels
to come (extended) wywiad z Mette Ingvartsen