7.Chowanie Magda ©foto Magdalena Fischer(1)

Magdalena Chowaniec

performerka, choreografka, muzyczka, działaczka kultury, badaczka i kuratorka wydarzeń kulturalnych i aktywistycznych od 15 lat mieszkającą w Austrii. Poruszając się między materią tańca i muzyki, jej zainteresowania koncentrują się na badaniu rzeczywistości, struktur społeczno-politycznych, wzorów i relacji, które współtworzymy, a które artystka przebudowywuje poprzez somatyczne doświadczenia. Jest aktywną członkinią rap-rave formacji Mermaid & Seafruit, współorganizatorką ruchu antyfaszystowskiego. Pracuje jako starszy naukowiec w Doctoral School for Artistic Research w Grazu. Festiwalu Na Festiwalu Ciało/Umysł zadebiutowała w 2008 r. z solo „Hold Your Horses“, by 4 lata później powrócić z Mathieu Grenier ze spektaklem „When I don’t Dance, I Collect Crystal Balls“.