10 LAT Fundacji Ciało/Umysł

wrz 11, 2017 · 2 min read
Fundacja Ciało/Umysł obchodzi w tym roku 10-lecie. Składa się na nie 10 lat wspierania sztuki współczesnego tańca i performansu. 10 lat pracy nad przybliżeniem widowni nowych jezyków tańca. 10 lat prezentowania najlepszych młodych, wschodzących artystów z Warszawy i całej Polski.
Fundacja Ciało/Umysł założona została w 2007 roku jako organizacja non-profit działająca na polu szeroko rozumianego tańca współczesnego. Jej misja polega na zapewnianiu profesjonalnych warunków do prezentowania, rozwijania i promowania tej dyscypliny sztuki, jak również na kreowaniu przestrzeni dialogu pomiędzy artystami i widzami. Do głównych celów fundacji należy popularyzowanie profesjonalnych, międzygatunkowych i interdyscyplinarnych sztuk performatywnych poprzez produkcję i koprodukcję międzynarodowych, ogólnopolskich oraz lokalnych spektakli, wspieranie oryginalnych produkcji i projektów edukacyjnych, a także wspomaganie i prezentowanie wydarzeń z zakresu sztuki performatywnej oraz organizowanie konferencji akademickich. Pośród jej najważniejszych priorytetów znajduje się praca z udziałem oraz na rzecz lokalnych społeczności oraz aktywizacja miłośników tańca. Fundacja wspomaga artystów o śmiałym i otwartym podejściu do sztuki, dla których punktem wyjścia do kreatywnych działań stanowi ciało i umysł. Innowacyjne podejście oraz pasja tworzenia ludzi związanych z fundacją zaowocowały członkostwem organizacji w trzech międzynarodowych sieciach: Aerowaves, Open Latitudes oraz APAP, z którymi realizuje międzynarodowe projekty współfinansowane przez fundusze norweskie i programy unijne. Dzięki wsparciu i dotacjom z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest w stanie realizować przemyślaną politykę programową, poszerzać międzynarodowe kontakty i rozwijać wyobraźnię. Bogaty i różnorodny program realizowanych projektów pozwala budować polską i międzynarodową ofertę sztuki tańca w Warszawie. To wszystko nie byłoby możliwe bez ciężkiej, systematycznej pracy zespołu Fundacji Ciało/Umysł. Dziękujemy wszystkim pracownikom, współpracownikom, partnerom, współorganizatorom, darczyńcom, mediom, wolontariuszom i przyjaciołom za pasję i profesjonalizm, widzom za zaufanie, a tancerzom i artystom za odwagę w dzieleniu się swoją wrażliwością. Edyta Kozak dyrektor artystyczna

Może cię zainteresować